Als Rouwvrouw heb ik mij gespecialiseerd om de overgang van leven naar dood niet vanuit medisch perspectief te benaderen, maar vanuit een menselijk, en spiritueel perspectief, met zorg voor de ziel.

Het stervensproces kan zich in enkele uren voltrekken, maar ook dagen, weken en zelfs langere tijd vergen. Hoeveel stappen er ook gezet moeten worden en hoe lang dit proces duurt er is één ding dat gedurende deze tijd belangrijk is: dat is het gevoel van veiligheid en vertrouwen.

Ooit waren er, ook in onze cultuur, vrouwen en mannen die een roeping voelden: Het, met veel aandacht voor de ziel, begeleiden van de stervende en net gestorvene.

Vanuit veel culturen, weten mensen dat het lichaam sterft maar dat de ziel verder reist. Dat die reis een voorbereiding vergt die begint vóór het stervensmoment.

Een rouwvrouw helpt de stervende met deze voorbereiding en helpt de ziel van de gestorvene op weg. Dit doe ik zowel voor als na de dood met persoonlijke aandacht. Aandacht voor de ziel en rituelen afgestemd op de wensen van stervende en naasten.

Uitvaart


Tijdens een uitvaart is er tijd om afscheid te nemen van het fysieke lichaam van de dierbare. Maar ook de gestorvene zelf neemt afscheid, hij of zij is voor het laatst fysiek aanwezig. Een rouwvrouw helpt om een afscheid vorm te geven wat past bij de nabestaanden en bij de overledene zelf. Een rouwvrouw kan vanuit eigen ervaring suggesties aandragen, daarbij ook lettend op de levensovertuiging van mensen die aanwezig zijn op de uitvaart.

Ook op latere tijdstippen, bij het plaatsen van een steen op het graf of bij het uitstrooien van de as kan ik u tot steun zijn. Samen zoekend naar een passend ritueel, een manier om gedachten en emoties uit te drukken door te doen, te ervaren en een vorm te geven in het leven. Dit kan ervoor zorgen dat de nabestaanden gevoelsmatig klaar zijn voor volgende stappen. 

De rouwende

 

Elk rouwproces en elke verlies ervaring is uniek. Daarom wil ik samen met jou op zoek gaan naar wat bij jou past. Van te voren kan ik niet zeggen hoe lang deze weg zal duren, soms kun je met een paar gesprekken al zelf weer verder. Soms zal het wat meer tijd nodig hebben. Dit zullen we gaandeweg ontdekken.

Samen met jou bepalen we eerst jouw hulpvraag zo duidelijk mogelijk. En  welke manier van begeleiding jou het beste past. Denk hierbij aan persoonlijke gesprekken, wandel coaching en creatieve werkvormen.  Voor de creatieve werkvormen verwijs ik je graag naar www.vormeen.nl. 

Belangrijkste is dat jij je prettig voelt en veilig bij mij.